Indexbild

Indexrubrik
Vår verksamhet består i att tillhandahålla bostäder och viss service till äldre människor i svag ekonomisk ställning. Sökanden måste ha fyllt 59 år och ännu inte fyllt 80 år, samt vara mantalsskriven inom Stockholms Län.

Policyn för hyressättningen är att hyran i Drottninghuset ska vara lägre en för en liknande bostad inom Stockholms innerstad.

Direktionen för stiftelsen bidrar varje år ekonomiskt till Föreningen Hyresgästerna i Drottninghuset, HID. Detta för att bidra till ökad trivsel och gemenskap för de boende.


Tillbaka

 

ornament
Hem | Om Drottninghuset | Bostad i Drottninghuset | Förvaltning | Tjänster | Kontakta oss