Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och förvaltas av en direktion med sex ledamöter. Ledamöterna bör representera olika kompetenser som kan vara stiftelsen till nytta. Avgår ledamot skall ny ledamot utses av direktionen. Verksamheten leds av Förvaltningschef Marie Bergman.

- Ordförande Kerstin Mandén Örn
- Vice Ordförande Bengt Dalhammar
- Christian Pfeiff
- Anita Rönnberg
- Catharina Segerbank
- Lars Lindgren

Indexrubrik
Här finner du information om organisationen bakom
Stiftelsen Drottninghuset.

Svala


Tillbaka

ornament
Hem | Om Drottninghuset | Bostad i Drottninghuset | Förvaltning | Tjänster | Kontakta oss