Verksamheten leds av Förvaltningschef Marie Bergman. Direktionens medlemmar väljer sig själva utifrån specifika bakgrunder som kan vara stiftelsen till nytta. Direktionsmedlemmarna väljs för en mandatperiod av 3 år.

- Ordförande Bengt Dalhammar
- Christian Pfeiff
- Anita Rönnberg
- Kerstin Mandén Örn
- Ewa Norlin
- Per Uno Söderholm

Indexrubrik
Här finner du information om organisationen bakom
Stiftelsen Drottninghuset.

Svala


Tillbaka

ornament
Hem | Om Drottninghuset | Bostad i Drottninghuset | Förvaltning | Tjänster | Kontakta oss | Direktionen