Indexbild

Indexrubrik
HID är en förening som består av valda hyresgäster i Drottninghuset.

Syftet med verksamheten är att arrangera flera aktiviteter och trevlig samvaro för att bidra till en ökad social gemenskap för hyresgästerna i Drottninghuset.

Direktionen för Stiftelsen Drottninghuset bidrar ekonomiskt till verksamheten. En stor del av anslaget används till utflykter, litterära- och musikaliska salonger samt ett antal gemensamma sammankomster som gökotta, kräftsupé, herrmiddagar, nyårsmottagning, surströmmingsmiddagar etc.

Årets aktiviteter

Tillbaka

ornament
Hem | Om Drottninghuset | Bostad i Drottninghuset | Förvaltning | Tjänster | Kontakta oss